English

Bildbank för Västmanlands län

Vi tillhandahåller digitala bilder från Västmanlands län. Bilderna får användas utan kostnad för researrangörer, press och samarbetspartners till Region Västmanland, det vill säga länets kommuner och Länsstyrelsen i Västmanland, i huvudsyfte att marknadsföra och presentera Västmanlands län som besöksmål.

Bildbanken är till för professionella användare inom media, turism och övrig marknadsföring. Bilderna är alltså inte avsedda för kommersiellt eller privat bruk.

 

Gästinloggning till bildbanken: Bildbank.