Smak av Västmanland

Text: Bo Masser, kokboksförfattare, matguide

I Västmanland kan gäster från när och fjärran göra en upptäcktsfärd från vassklädda öar i öppna, glittrande fjärdar till karga, tallklädda hjortronmyrar, blicka in i historien och också hitta spännande nytänk, med mycken härlig mat!

 

Tidigt blev vattendragen utnyttjade för att transportera Bergslagens rikedomar. Kring dessa vattenleder och kanaler växte brukssamhällen upp som än idag präglas av tillverkningsindustri. Städer som Västerås, Köping och Arboga blev betydande handelsplatser för utskeppning av järnbrukens produkter. Det var i Västerås köpmannatraditioner som Hakon Swensson 1917 grundade Hakonbolaget, som sedemera blev ICA.

Den vittförgrenade Mälaren bjuder på en arkipelag som brukats av människan sedan landhöjningen tagit landskapet upp ur istidshavet. Det är ett hävdat kulturlandskap som bär många spår av odling och betande boskap. Än idag bedrivs jordbruk på de största öarna. Mikroklimatet kring stränderna på vissa öar är så gynnsamt att floran består av växter och smådjur som annars endast trivs längst ner vid Sveriges absoluta sydkust.

Insjöfisket har i generationer varit en utkomst för många familjer och idag finns dussinet yrkesfiskare längs Mälarens norra strandkant. Gäddan är en eftertraktad delikatess på kontinenten och det mesta går på export. Från oktober när vattentemperaturen sjunker och den mycket populära gösen kommer upp på grundare vatten där nätfiske går att bedriva, är fångsterna goda fram till senvåren. Den mjälla vita fisken är uppskattad lokalt och serveras på många restauranger och finns att köpa hos någon av fiskarna i deras gårdsbutiker.

Att utnyttja landskapets unika egenskaper insåg man tidigt på Stora Ekeby Säteri:

- Farfar och en god vän var nog först i Sverige med att importera Red och Black Angus. De är bättre betesdjur än svenska koraser och kunde som få andra tillgodogöra sig de ”sämre” strandängarna vid Mälaren, berättar Fredrik Esseen. Med bara gräsfoder växer de långsamt och blir smakrika. Och så håller de landskapet så öppet!

 

Någonstans halvvägs mot den norra gränsen passerar man den biologiska norrlandsgränsen. Framför allt mikrofloran och faunan ändras och därmed också betingelserna för matproduktion. Jakt och fiske i småsjöar blandas med grönsaks- och bärodlingar som blir till rätter med en egen prägel på matborden.

 

Att sätta sig på huk, hos någon av dessa odlare är en stor upplevelse. Känna hur jorden rinner som lenaste guldstoft mellan fingrar. Här har människan kultiverat jorden i århundraden. När man lyfter upp en näve, berättar den om det slit och den omsorg som lagts i dessa gurksängar, lökrader och gallringar av morötter.

 

Alla dessa smaker kan man njuta på ställen som Skeppshandelns Stenugnsbageri i Köping eller mitt i skogens hjärta på klassiska Färna Herrgård. Vill man botanisera själv finns mycket samlat i butiker och serveringar i Saluhallen Slakteriet, där man på en Matsafari kan äta sig igenom en del av Västmanland.

 

- För 20 år sedan fanns nästan bara närodlad potatis i lite större omfattning, berättar Johan Erberth på Mälardalens Frukt och Grönt. De sista 3 åren har utbudet verkligen satt fart, då fler odlare och producenter har lärt sig att öka volymerna, så att det räcker till mer än Bondens egen Marknad. Och det finns en tendens med egna varumärken, som t.ex. Nibble gårdsgris, Kärrbo Prästgård och andra som når ut ordentligt på konsumentmarknaden.