Cykling

I Västmanland finns det ett stort vägnät av asfalts- och grusvägar i omväxlande miljöer. Många av vägarna upplevs som bäst på cykel men det är inte lätt att hitta dem om man inte har lokalkännedom.

Vi vill att fler ska upptäcka länet på cykel och presenterar därför ett urval av leder som är väl underhållna och som kan upptäckas av er som inte är från närområdet. Alla leder går i loopar till samma start och slutpunkt. För att göra det lätt att välja rätt bedöms lederna utifrån gemensamma kriterier. Läs mer om varje led genom att trycka på bildlänkarna.

Flicka med cykel på grusväg

 

Så här bedömmer vi lederna

GRÖN - Kortare led med ingen eller ringa trafik (passar för barnfamiljer). Underlag: asfalt och grus. Även parkvägar kan förekomma.
BLÅ - Längre led för dagsturer där trafik eller viss trafik kan förekomma. Underlag: asfalt och grus.
RÖD - Längre led för dagsturer där trafik eller viss trafik kan förekomma som även kräver matstopp och viss planering. Underlag: asfalt och grus.
SVART - Flerdagarstur som kräver utrustning och god planering. Underlag: asfalt och grus.