Väva fläta fästa – Textila pionjärer och samtida uttryck

Kaisa MelantonMargareta Hallek, Sten Kauppi, Edna Martin, Viveka Nygren, Sandra Ikse BergmanÅsa Norberg och Jennie Sundén, Pia Mauno, Kristina Müntzing och Åsa Norman. Samt tillfälliga installationer av Maria Andersson och Nancy Atakan, Skräddare som rebell och Marcia Harvey Isaksson.

Väva, fläta, fästa samlar konstnärer som arbetar med textilen som material, idé och medium. I utställningen placeras olika generationer bredvid varandra, textila pionjärer från mitten av 1900-talet visas i dialog med samtida konstnärskap.

Under 1960-talet får textilen ett uppsving som konstverk i monumental form i Sverige. Stora vävar görs till offentliga platser och formspråket blir allt friare. Konstnärer knyts till det textila hantverket och uttrycket blir politiskt, måleriskt och abstraherat. Som inom andra fält i konsten, skapar nya material och en publik interaktion nya möjligheter för textilkonsten. Samtidigt pågår en byggboom där välfärdssamhället byggs ut med nya skolor, sjukhus, stadshus och bibliotek. Utställningen Väva fläta fästa blickar tillbaka på svenska textila pionjärer som under mitten 1900-talet gestaltade våra offentliga rum, såsom Sandra Ikse Bergman, Kaisa Melanton, Sven Kauppi, Viveka Nygren, Margareta Hallek och Edna Martin.

Med en pendelrörelse förflyttar dagens samtidskonstnärer det textila materialet till samtidskonstens rum. Här samexisterar medvetenheten för den kvinnliga handens kunskap, med ett intresse att använda materialet i ett utforskande av vår tid, plats och historia. I utställningen skapar konstnärerna Åsa Norberg och Jennie Sundén, Pia Mauno och Åsa Noring paralleller mellan historien och idag. Kristina Müntzing presenterar ett helt nytt verk, en flätad berättelse om Västerås industrihistoria. I utställningens mittpunkt, i hjärtat, sker regelbundna förändringar och textila processer under hösten.  Här utforskar flera konstnärer textilen som en gemensam tankeprocess och bärare av en kollektiv kunskap.

Väva fläta fästa belyser särskilt de monumentala vävar som skapades av konstnärerna Kaisa Melanton och Sten Kauppi i samband med att Västerås stadshus byggdes 1953-1963. Båda verken ingår i Västerås konstmuseums samling. Melantons tre-delade väv Det fria ordet (1967) är en platsspecifik väv för fullmäktigesalen. Då verket inte går att flytta, erbjuds ett antal visningstillfällen under utställningsperioden. Sten Kauppis Dansen i Västra Aros (1961), som finns på plats i utställningen fram till 17 nov, är vanligtvis placerad i Stadshusets entré.

PROGRAM FÖR UTSTÄLLNINGEN

 • Lör 31.8 kl 14–16: Vernissage Väva fläta fästa
 • Ons 26.9 kl 18–20: Konstnärerna i nätverket Skräddare som rebell håller en textil salong med föreläsning och samtal, en performance och installerar nya verk i utställningen.
 • Sön 17.11: Sista dagen att se Sten Kauppi-rummet.
 • 18.1–26.1: Marcia Harvey Isaksson håller i en vävstolsdialog där publiken bjuds in att delta.
  Mer programpunkter tillkommer.

VISNINGAR AV KAISA MELANTONS DET FRIA ORDET I VÄSTERÅS STADSHUS:

 • Lör 14.9 kl 16 (inklusive visning av utställningen Väva fläta fästa)
 • Tors 24.10 kl 18
 • Ons  6.11 kl 12.30
 • Lör 9.11 kl ej klart (inklusive visning av utställningen Väva fläta fästa.)
 • Ons 22.1 kl 12.30

Visningarna är endast visning av Kaisa Melantons väv i Stadshuset (om inte annat uppges) och är ca 30 min. Samling vid Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén. Visningen lör 14.9 och 9.11 inleds med en visning av utställningen Väva, fläta, fästa. Visningen är ca 60 min. Samling vid Besöksservice på Karlsgatan 2.

TESTA TEXTIL UNDER HELA UTSTÄLLNINGSPERIODEN!

Textila stationer i museets entré. Väv, fläta, fäst och brodera i storformat! Öppet för alla åldrar under museets öppettider. Det kommer även anordnas flera textila aktiviteter i och intill utställningen. Håll utkik efter på hemsidan under program.

Evenemang datum

 • nov 19
  Västerås
 • nov 20
  Västerås
 • nov 21
  Västerås
 • nov 22
  Västerås
 • nov 23
  Västerås
 • nov 24
  Västerås
 • nov 25
  Västerås
 • nov 26
  Västerås
 • nov 27
  Västerås
 • nov 28
  Västerås
 • nov 29
  Västerås
 • nov 30
  Västerås
 • dec 01
  Västerås
 • dec 02
  Västerås
 • dec 03
  Västerås
 • dec 04
  Västerås
 • dec 05
  Västerås
 • dec 06
  Västerås
 • dec 07
  Västerås
 • dec 08
  Västerås
 • dec 09
  Västerås
 • dec 10
  Västerås
 • dec 11
  Västerås
 • dec 12
  Västerås
 • dec 13
  Västerås
 • dec 14
  Västerås
 • dec 15
  Västerås
 • dec 16
  Västerås
 • dec 17
  Västerås
 • dec 18
  Västerås
 • dec 19
  Västerås
 • dec 20
  Västerås
 • dec 21
  Västerås
 • dec 22
  Västerås
 • dec 23
  Västerås
 • dec 24
  Västerås
 • dec 25
  Västerås
 • dec 26
  Västerås
 • dec 27
  Västerås
 • dec 28
  Västerås
 • dec 29
  Västerås
 • dec 30
  Västerås
 • dec 31
  Västerås
 • jan 01
  Västerås
 • jan 02
  Västerås
 • jan 03
  Västerås
 • jan 04
  Västerås
 • jan 05
  Västerås
 • jan 06
  Västerås
 • jan 07
  Västerås
 • jan 08
  Västerås
 • jan 09
  Västerås
 • jan 10
  Västerås
 • jan 11
  Västerås
 • jan 12
  Västerås
 • jan 13
  Västerås
 • jan 14
  Västerås
 • jan 15
  Västerås
 • jan 16
  Västerås
 • jan 17
  Västerås
 • jan 18
  Västerås
 • jan 19
  Västerås
 • jan 20
  Västerås
 • jan 21
  Västerås
 • jan 22
  Västerås
 • jan 23
  Västerås
 • jan 24
  Västerås
 • jan 25
  Västerås
 • jan 26
  Västerås

Kontaktinformation

Arrangör: Västerås konstmuseum
Adress: 721 18, Västerås
Telefon: 46-021-393222