Väva fläta fästa – Textila pionjärer och samtida uttryck

Kaisa MelantonMargareta Hallek, Sten Kauppi, Edna Martin, Viveka Nygren, Sandra Ikse BergmanÅsa Norberg och Jennie Sundén, Pia Mauno, Kristina Müntzing och Åsa Norman. Samt tillfälliga installationer av Maria Andersson och Nancy Atakan, Skräddare som rebell och Marcia Harvey Isaksson.

Väva, fläta, fästa samlar konstnärer som arbetar med textilen som material, idé och medium. I utställningen placeras olika generationer bredvid varandra, textila pionjärer från mitten av 1900-talet visas i dialog med samtida konstnärskap.

Under 1960-talet får textilen ett uppsving som konstverk i monumental form i Sverige. Stora vävar görs till offentliga platser och formspråket blir allt friare. Konstnärer knyts till det textila hantverket och uttrycket blir politiskt, måleriskt och abstraherat. Som inom andra fält i konsten, skapar nya material och en publik interaktion nya möjligheter för textilkonsten. Samtidigt pågår en byggboom där välfärdssamhället byggs ut med nya skolor, sjukhus, stadshus och bibliotek. Utställningen Väva fläta fästa blickar tillbaka på svenska textila pionjärer som under mitten 1900-talet gestaltade våra offentliga rum, såsom Sandra Ikse Bergman, Kaisa Melanton, Sven Kauppi, Viveka Nygren, Margareta Hallek och Edna Martin.

Med en pendelrörelse förflyttar dagens samtidskonstnärer det textila materialet till samtidskonstens rum. Här samexisterar medvetenheten för den kvinnliga handens kunskap, med ett intresse att använda materialet i ett utforskande av vår tid, plats och historia. I utställningen skapar konstnärerna Åsa Norberg och Jennie Sundén, Pia Mauno och Åsa Noring paralleller mellan historien och idag. Kristina Müntzing presenterar ett helt nytt verk, en flätad berättelse om Västerås industrihistoria. I utställningens mittpunkt, i hjärtat, sker regelbundna förändringar och textila processer under hösten.  Här utforskar flera konstnärer textilen som en gemensam tankeprocess och bärare av en kollektiv kunskap.

Väva fläta fästa belyser särskilt de monumentala vävar som skapades av konstnärerna Kaisa Melanton och Sten Kauppi i samband med att Västerås stadshus byggdes 1953-1963. Båda verken ingår i Västerås konstmuseums samling. Melantons tre-delade väv Det fria ordet (1967) är en platsspecifik väv för fullmäktigesalen. Då verket inte går att flytta, erbjuds ett antal visningstillfällen under utställningsperioden. Sten Kauppis Dansen i Västra Aros (1961), som finns på plats i utställningen fram till 17 nov, är vanligtvis placerad i Stadshusets entré.

PROGRAM FÖR UTSTÄLLNINGEN

 • Lör 31.8 kl 14–16: Vernissage Väva fläta fästa
 • Ons 26.9 kl 18–20: Konstnärerna i nätverket Skräddare som rebell håller en textil salong med föreläsning och samtal, en performance och installerar nya verk i utställningen.
 • Sön 17.11: Sista dagen att se Sten Kauppi-rummet.
 • 18.1–26.1: Marcia Harvey Isaksson håller i en vävstolsdialog där publiken bjuds in att delta.
  Mer programpunkter tillkommer.

VISNINGAR AV KAISA MELANTONS DET FRIA ORDET I VÄSTERÅS STADSHUS:

 • Lör 14.9 kl 16 (inklusive visning av utställningen Väva fläta fästa)
 • Tors 24.10 kl 18
 • Ons  6.11 kl 12.30
 • Lör 9.11 kl ej klart (inklusive visning av utställningen Väva fläta fästa.)
 • Ons 22.1 kl 12.30

Visningarna är endast visning av Kaisa Melantons väv i Stadshuset (om inte annat uppges) och är ca 30 min. Samling vid Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén. Visningen lör 14.9 och 9.11 inleds med en visning av utställningen Väva, fläta, fästa. Visningen är ca 60 min. Samling vid Besöksservice på Karlsgatan 2.

TESTA TEXTIL UNDER HELA UTSTÄLLNINGSPERIODEN!

Textila stationer i museets entré. Väv, fläta, fäst och brodera i storformat! Öppet för alla åldrar under museets öppettider. Det kommer även anordnas flera textila aktiviteter i och intill utställningen. Håll utkik efter på hemsidan under program.

Evenemang datum

 • jan 20
  Västerås
 • jan 21
  Västerås
 • jan 22
  Västerås
 • jan 23
  Västerås
 • jan 24
  Västerås
 • jan 25
  Västerås
 • jan 26
  Västerås

Kontaktinformation

Arrangör: Västerås konstmuseum
Adress: 721 18, Västerås
Telefon: 46-021-393222