Bergslagen−Liberia T/R

 

Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till ett seminarium som speglar

Bergslagens roll i världen. Ämnet är The Liberian−American−

Swedish Mining Company, Lamco, det stora gruvprojektet i

Liberia som också inkluderade bland annat byggandet av en

järnväg från gruvan i Yekepa till utskeppningshamnen i Buchanan.

Från svensk sida var främst Grängesbergsbolaget involverat.

Programmet omfattar föredrag både från en akademisk horisont

och av dem som var med i Liberia och kan berätta om tiden

där. Det ges sålunda en översikt över projektet och dess bakgrund,

minnesbilder från järnvägen och skolan och en initierad

skildring av gruvbrytningen och dess tekniska förutsättningar.

Seminariet är öppet för alla intresserade och äger rum i Arboga

biblioteks hörsal, Kapellgatan 19 i Arboga. Teleslinga finns i lokalen.

Program

10.15 Förmiddagskaffe med smörgås
10.40 Inledning
10.50 Göran Bergström: Från Bergslagen till Nimba
Lamco och Grängesbergs internationalisering
12.00 Lunch
13.30 Ragnar och Siv Malmkvist: Minnen från Liberia
Berättelser och bilder från järnväg och skola i Liberia
15.00 Eftermiddagskaffe med kaffebröd
15.30 Bo Hedberg: Från Stråssa till Nimba. Gruvor från underjord till dagbrott
16.30 Avslutning

Anmälan till seminariet skall ske senast torsdagen 19 september. Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se),brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala,Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson).
Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier
och önskemål om vegetarisk kost.

Kostnad och betalning:
Seminariet inkl. förmiddagskaffe med smörgås,
lunch och eftermiddagskaffe med bröd kostar per deltagare
360 kr för medlemmar och 475 kr för övriga. Beloppet insättes
på plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv).

 

Evenemang datum

  • sep 24
    ARBOGA
    10:00

Kontaktinformation

Arrangör: Föreningen Bergslagsarkiv
Plats: Plats: Arboga Stadsbiblioteks hörsal
Adress: 732 23, ARBOGA
Telefon: +46 019-77 71 95