Utställningen Utraderat på Aguélimuseet

Elever från Västerås Konstskola undersöker hur det är att leva och bo i en region där bruket och industrin har en tydlig påverkan på stadens utseende.

Västerås konstskola
Stora galleriet, Täljstenen, Aguélimuseet
9 – 23 november
Vernissage 9 november kl.13.00

Med avstamp i bruket och dess inverkan på samhällsstrukturen arbetar studenterna med en samhällskritisk blick med sina konstverk. Att leva och bo i stad och region där bruket och industrin har en tydlig påverkan på hur staden har sett ut och i stor utsträckning fortfarande ser ut. Vilka lämningar ser vi av industrin, hur har klimaten förändrats, vilka delar valde vi bort för att ge plats för industrin? Hur har detta på verkat oss som individer och samhällsbyggare? Studenterna har med egna ögon betraktat vardagen de lever i och vuxit upp i. De har även valt utifrån personliga referensramar och gjort en utökad efterforskning i historiska händelser, skrönor, med mera.

Evenemang datum

 • nov 20
  Sala
  11:00 - 16:00
 • nov 21
  Sala
  11:00 - 16:00
 • nov 22
  Sala
  11:00 - 16:00
 • nov 23
  Sala
  11:00 - 16:00

Kontaktinformation

Arrangör: Sala Konstförening-Aguélimuseet
Plats: Vasagatan 17
Adress: 733 33, Sala
Telefon: 46-0224-13820