Äppeldagar

 

Äppelutställning

I år är utställningen anpassad efter rådande rekommendationer och hålls utomhus, på gårdsplanen utanför herrgården. Där kan vi också begränsa antalet personer som tittar på utställningen samtidigt. Äppelutställningen visas:

  • Lördag 19 september kl 11-15
  • Söndag 20 september kl 11-15
  • Tisdag 22 september kl 11-15 ( Obs! Ingen sortbestämning.)

Sortbestämning av pomolog

Under Äppeldagarna kan man ställa frågor, få råd och information. Det ges även ett utmärkt tillfälle att få sina äpplen sortbestämda av en pomolog.

Biljetter säljs på plats lördag och söndag. Biljettpriset är 20 kronor per sort. Minst fem exemplar av varje sort behövs för sortbestämning, max fem sorter. Äpplena lämnas in tillsammans med en sortbestämningsblankett. En blankett fylls i per äppelsort. Besked om sort lämnas via mail eller telefon.

  • Lördag 19 september kl 11.00-13.00
  • Söndag 20 september kl 11.00-13.00

Äppeldagarna arrangeras av Västerås Trädgårdssällskap i samarbete med Vallby Friluftsmuseum.

För fullständigt program, se museets hemsida www.vallbyfriluftsmuseum.se

Evenemang datum

  • sep 22
    Västerås
    11:00 - 15:00

Kontaktinformation

Arrangör: Västerås Trädgårdssällskap i samarbete med Vallby Friluftsmuseum
Plats: Vallby Friluftsmuseum, Skerikesvägen 2
Adress: 724 48, Västerås
Telefon: 46-021-398070