Olle Persson och Mats Jansson: An Die Ferne Geliebte

Olle Persson, baryton
Mats Jansson, piano

Mats Jansson föddes i Siljansnäs och kom till Norrköping som tvååring. Under gymnasietiden fick han sin pianistiska skolning av Marianne Jacobs i Stockholm och professor Robert Riefling i Oslo. Efter gymnasiet studerade han för professor Hans Leygraf vid musikhögskolan i Hannover, Salzburg och Berlin. 

Sedan vinsetn i den internationella Viottävlingen för pianister i Verceill, Italien 1987 har han konserterat som solist, kammarmusiker, ackomanjantör och pianoduon Par i Piano runt om i Euopa samt I USA och Japan. 

Olle Persson har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Förutom diplomexamen i solosång har han även muskkariär- och sångpedagogexamen. Han är en framstående uttolkare av den romantiska tyska liedreretoaren. Franz Schberts ''Die schöne Müllein'', tillsammans med gitarristen Mats Bergström, har framförts i många konserthus världen över. 

Olle har även rönt stora framgångar som operasångare.

Den samtida musiken ligger honom vamt omhjärtat. i höstas tunerade Olle med P M Davies ''Eight songs for a mad Kung'', tillsammans med Neo Ensamblen.  

Lördagen den 28 mars kl. 16.00 i Tunadalskyrkan

Evenemang datum

  • mar 28
    Köping
    16:00

Kontaktinformation

Arrangör: Köpings Kammarmusikförening
Adress: 731 13, Köping
Telefon: +46 070-47 79 31