OBS INSTÄLLT! Utställning: Othsedidh - samiska kulturyttringar i Mellansverige

OBS! Utställningen Othsedidh är inställd. Nytt datum: vecka 34-42, 2021.

.............................

Så länge det funnits kyrkoböcker har det i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län funnits människor som benämnts ”lappar”. I de tre länen finns flera hundra ortnamn med koppling till den samiska historien, och i hembygdsskildringar och folktradition framskymtar en samisk befolkning som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi ganska lite om den samiska kulturhistorien i området.

Frågorna rörande den äldre samiska historien blir därför många. Vilka var dessa sydliga samer? Hur långt tillbaka går det att följa deras historia? Och hur yttrar sig deras kulturarv? Vad finns kvar när det gäller hantverk? Vilka spår finns i landskapet? Finns berättelser och minnen? Det står redan klart att det inte bara finns en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Att samer funnits utanför den traditionella fjällvärlden redan i början av 1600‐talet finns det en rad belägg för. Uppgifterna sträcker sig långt ned i södra Dalarna, Västmanland och norra Uppland.

Utställningen pågår 16 november-11 januari.

Utställningen
Utställningen är en vandringsutställning producerad inom projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige. Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum.

Projektet
Projektet är ett treårigt projekt med stöd från Statens kulturråd. Projektet började med inventeringar i våra tre respektive regioner för att lokalisera samiska kulturyttringar. Arkeologiska inventeringar i landskapet genomfördes samt inventeringar av museernas arkiv och föremålsmagasin. Inom projektet hölls seminarier där forskare och amatörforskare möttes och utbytte erfarenheter och kunskap. För att sprida den kunskap projektet samlat in lanserades en wepplats under projektets första år: www.ohtsedidh.se.

Evenemang datum

 • dec 04
  Köping
  09:30 - 18:00
 • dec 05
  Köping
  11:00 - 15:00
 • dec 07
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 08
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 09
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 10
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 11
  Köping
  09:30 - 18:00
 • dec 12
  Köping
  11:00 - 15:00
 • dec 14
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 15
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 16
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 17
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 18
  Köping
  09:30 - 18:00
 • dec 19
  Köping
  11:00 - 15:00
 • dec 21
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 22
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 23
  Köping
  09:30 - 16:00
 • dec 28
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 29
  Köping
  09:30 - 19:00
 • dec 30
  Köping
  09:30 - 18:00
 • jan 02
  Köping
  11:00 - 15:00
 • jan 04
  Köping
  09:30 - 19:00
 • jan 05
  Köping
  09:30 - 16:00
 • jan 07
  Köping
  09:30 - 19:00
 • jan 08
  Köping
  09:30 - 18:00
 • jan 09
  Köping
  11:00 - 15:00
 • jan 11
  Köping
  09:30 - 19:00

Kontaktinformation

Arrangör: Köpings stadsbibliotek
Adress: 731 14, Köping
Telefon: 46-0221-25182