Spången i Ramnäs

Spången i Ramnäs vid forsenområdet uppfördes ursprungligen av ägarna till hamrarna på båda sidor om forsen för att ägarna lättare skulle gå emellan sina anläggningar.

Spången utgörs av en spångad gångväg som är cirka 160 meter lång mellan industriområdet och smedbostaden Kungshammar vid Bergslagsvägen. På den östra sidan av ån, intill spången, fanns den första hammaren. År 1911-1912 anlades här en mindre kraftstation. Det är bland annat på resterna av denna som spången går.

I Spångenområdet har höga naturvärden utvecklats, eftersom området har fått stå orört under så lång tid. Området strax söder om spången med tät strandskog består främst av knäckepil, klibbal, lönn, alm och bok. Där har till exempel noterats förekomst av ett stort antal fladdermöss samt svamparna skumticka och narrtagging. I området häckar forsärla, kattuggla, steglits och vissa år den mindre hackspetten. Området är även en viktig lokal för övervintrande strömstarar.

Evenemang datum

 • sep 19
  Surahammar
 • sep 20
  Surahammar
 • sep 21
  Surahammar
 • sep 22
  Surahammar
 • sep 23
  Surahammar
 • sep 24
  Surahammar
 • sep 25
  Surahammar
 • sep 26
  Surahammar
 • sep 27
  Surahammar
 • sep 28
  Surahammar
 • sep 29
  Surahammar
 • sep 30
  Surahammar

Kontaktinformation

Arrangör: Surahammars kommun
Adress: 735 52, Surahammar
Telefon: 46-0220-39000