Kompetensutveckling

För dig som driver en turistverksamhet i Västmanland finns flera möjligheter att vässa din kompetens genom kurser, seminarier, workshops och företagsstöd.

ALMI

ALMI Mälardalen erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill växa och utvecklas. Det gäller såväl företag som är i en uppstartsfas som befintliga företag. Läs mer på deras webbplats.

 

DIN KOMMUN
Vänd dig till din kommunala turismorganisation eller näringslivskontor för att fråga vad de erbjuder.

 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTMANLAND
Länsstyrelsen kan bland annat hjälpa till med frågor om naturområden och kulturminnen. De erbjuder också kompetensutveckling och rådgivning samt projektstöd till samarbeten för nya jobb på landsbygden. Läs mer på deras webbplats.

 

REGION VÄSTMANLAND
Regionen ger bland annat bidrag till tillväxtskapande investeringar i länets små och medelstora företag. Regionen kan även medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för regional tillväxt och innovationskraft 2014-2020. Läs mer på deras webbplats.

 

VERKSAMT.SE
På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster för att underlätta för dig som ska starta eller driver företag. Här kan du som bor i Västmanland få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag. Läs mer på webbplatsen.

 

VISIT SWEDEN
VisitSweden har i uppdrag att marknadsföra Sverige som destination och som varumärke. De erbjuder information om målgrupper, trender och annat matnyttigt som man kan nå på deras lärplattform. För att ta del av den måste du registrera dig, men det kostar ingenting. Lärplattformen finns här

 

VISITA
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Läs mer på deras webbplats.

 

VÄSTMANLAND TURISM
Västmanland Turism är en del av Region Västmanlands Centrum för regional utveckling. Förutom rådgivning inom produktutveckling, kvalitet, hållbarhet och digitala kanaler erbjuder Västmanland Turism kurser, seminarier och workshops. Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång är att följa Facebooksidan Västmanland Turism.