Digitala kanaler

Här finns samlad information kring digitala kanaler och sociala medier. Dokumenten uppdateras två gånger per år och denna sida byggs hela tiden på med ny information.

 

Individuell handledning i digitala kanaler

För dig som har en verksamhet som är med i Västmanlands Turisms utvecklingsprocess, så erbjuder vi individuell handledning i digitala kanaler.

 

För att kunna nå ut till befintliga och nya kunder är det viktigt att din verksamhet har en digital närvaro. Efter överenskommelse ses verksamhetens nuvarande digitala information över och utifrån den anpassas den individuella handledningen. Beroende på den digitala statusen får verksamheten hjälp med allt från att registrera konton till att förbättra den digitala närvaron. Som ett exempel innehåller en handledning på grundnivå utbildning i dessa kanaler: Google My Business, TripAdvisor, Facebook/Instagram och Webbplats.

 

Vill du veta mer om individuella handledningar kontakta Pia Axelsson, Digital strateg på Västmanland Turism, pia.monia.axelsson @ regionvastmanland.se.