Hållbarhet

Begrepp som hållbarhet och hållbar utveckling kan ibland vara svåra att ta till sig i dess helhet. Vad innebär det för mig som företagare att jobba utifrån en ”hållbar besöksnäring”?  Här samlar vi information som berör just hållbarhet ur ett besöksnäringsperspektiv.

SWEDISH WELCOME

Västmanland Turism erbjuder dig som företagare och verksamhetsledare en komplett genomgång av verksamheten utifrån konceptet ”en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling”. Rådgivning via Swedish Welcome sker genom oanmält besök i verksamheten där rådgivaren går igenom hela gästresan ur ett objektivt perspektiv. Därefter bokas ett uppföljningsmöte in med en genomgång av gästresan och områdena bakom kulisserna. Slutligen får du en rådgivarrapport och handlingsplan som lyfter verksamhetens styrkor samt förbättringsförslag på hur ditt erbjudande kan bli ännu bättre.

 

SMARTA SÄTT

Genom att förstå hur dina gäster agerar i olika situationer kan du utforma din verksamhet på ett mer lönsamt och hållbart sätt. Ta del av Västmanland Turisms unika handbok i beteendesmarta lösningar här: Smarta Sätt

 

Vill du veta mer om hållbar besöksnäring i Västmanland eller har förslag på material till denna sida kontakta Angelika Wernersson, Rådgivare i kvalitet och hållbarhet på Västmanland Turism, angelika.wernersson @ regionvastmanland.se.  


HÅLLBAR UTVECKLING

Begreppet ”hållbar utveckling” har sitt ursprung i Brundtland-kommissionen från 1987 där en gemensam definitionen fastställdes: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  Hållbarhet handlar om att värna jordens resurser utifrån såväl de ekologiska som sociala och ekonomiska värdena för en jämställd värld idag och i framtiden. Idag finns många verktyg och målsättningar kopplade till en hållbar utveckling där den globala målsättningen, som i princip alla världens länder anslutit sig till, finns presenterad i Agenda 2030.

HÅLLBARHETSPRINCIPERNA

En bra vägledning att arbeta på ett hållbart sätt är att följa hållbarhetsprinciperna. Hållbarhetsprinciperna bygger på att såväl i dagliga som långsiktiga beslut utgå från val där man inte utsätter naturen för systematisk…

… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion

… undanträngning med fysiska metoder

… eller hindrar människor från att tillgodose sina behov