Smarta sätt/Smart Ways

SMARTA SÄTT

 

Smarta Sätt är en unik handbok i beteendeekonomi framtagen för att ge inspiration i arbetet med en lönsam och hållbar besöksnäring. Handboken ger dig dels en kort introduktion i vad det innebär att vara beteendesmart, men framförallt konkreta förslag på vad du kan göra i din verksamhet för att ”puffa” (nudge) dina gäster till mer medvetna val.  

 

Ta del av materialet genom att trycka på bildlänken ovan eller ladda ned den här: nedladdningsbar PDF-version

SMART WAYS  

 

This manual is a unique effort to present some of the recently generated insights about human behavior in a hands-on format that enables smart applications by businesses in the travel industry. 

 

Read the manual by pressing the image link above or here to download PDF: PDF for download