Tillgänglighet

Vi vill tillsammans med aktörerna i Västmanland vara en tillgänglig destination för alla våra besökare! Därför har vi påbörjat arbetet med att skapa en struktur för inventering och sammanställning av verksamheterna med fokus på ”Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer”.

Denna sida är under uppbyggnad, men vi vill redan nu dela med hos av en inspirationsfilm i arbetet kring tillgänglighet. Se hur Anitha och Stina på Fallängetorp för fä & folk aktivt jobbar med inkludering på olika sätt i sin verksamhet.  Här hittar du också länkar till rådgivning via Länsstyrelsens Smakrik blomstrande besöksnäring, samt möjlighet till att söka stöd via Region Västmanland för eventuella investeringar i verksamheten.

 

Håll utkik – sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.