Vägen framåt – Utbildning för besöksnäringen

Mellan vecka 18-25 pågår en utbildning som ska hjälpa företag inom besöksnäringen i Västmanland med sin vidareutveckling för att företaget ska vara väl förberett när det kommer bättre tider. Intresset har varit stort och sökande har prioriterats utifrån hur de uppfyller kriterierna och hur deras planerade insatser ökar förutsättningarna för företagets framgång samt gynnar destinationen som helhet. De 20 företag som deltar i utbildningen är spridda över hela länet och driver verksamhet inom boende, restaurang och upplevelser.

 

 

Om utbildningen

Utbildningen sker på distans och pågår från 27 april till 15 juni. Utbildningen omfattar webbaserade föreläsningar och ett eget valt projektarbete där deltagaren utför en insats i den egna verksamheten. De webbaserade föreläsningarna kommer att ske på förmiddagar  någon eller några gånger i veckan och  resterande tid ägnas åt självstudier för att applicera föreläsningarna i företaget och till det egna projektarbetet. Västmanland Turisms affärsutvecklare finns tillgänglig för frågor och stöd under hela utbildningen. Dessutom erbjuds frivilliga individuella rådgivningar inom beteendesmarta lösningar, produktutveckling, kvalitet, hållbarhet, digitala kanaler och sociala medier. 

 

Utbildningen innehåller bland annat följande: 

- Vägen framåt - tiden efter Corona 

- Statliga stöd till små företag - Almi  

- Krishantering och säkerhetsplan 

- Wow-uppleveser kunden inte kan motstå att boka (fokus närmarknad) 

- Storytelling 

- Hållbarhet 

- Värdskap 

- Tillgänglighet - Ett värdskap för alla 

- Digitala kanaler och sociala medier

- Lokal mat och närproducerat 

- Inspiration 

 

Ett utförligt program med mer information om föreläsningar och tider finns på bildlänken nedan. Dessutom ingår den individuella  rådgivningen “Din affär” med Almi företagspartner:  

 

Har du någon gång önskat att det fanns ett enkelt sätt att få en ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi? Vill du förbättra företagets lönsamhet och behöver en långsiktig strategi för det under och efter Coronakrisen? Är du redo att ta ditt företag vidare? Då kan Din affär vara något för dig. 

 

Din affär består av två delar, Visualisera din affär samt Simulera din affär. Båda är upplagda som en coachande dialog och det är ditt  företags ekonomi vi tittar på, utifrån olika infallsvinklar, nuläge eller framtid. Till vår hjälp använder vi oss av pedagogiskt visualiseringsverktyg som på ett tydligt och enkelt sätt visar på både områden som fungerar bra, men även de där det krävs en förbättring och justering. 

 

Utbildningen sker helt på distans (med undantag från Almis individuella rådgivning) och förutsätter därför att deltagaren har tillgång till dator och bra internetuppkoppling.  

 

 

Kontakt 

Vid frågor kontakta Åsa Stanaway, Affärsutvecklare Västmanland Turism. Endast via e-post  asa.stanaway@regionvastmanland.se