Vägen framåt – Utbildning för besöksnäringen

Under våren 2020 genomförde Västmanland Turism en utbildningsinsats för att stötta näringen under Coronapandemin. Pandemin slog till plötsligt och besöksnäringen drabbades hårt. Syftet med utbildningen var att hjälpa företag med sin vidare- utveckling för att destinationen skulle vara väl förberett när det kommer bättre tider. Intresset var stort och 20 företag kunde erbjudas plats. Deltagande verksamheter var spridda över hela länet och driver verksamhet inom boende, restaurang och upplevelser.

 

 

Om utbildningen

Utbildningens skedde på distans och omfattade webbaserade föreläsningar samt ett eget valt projektarbete där deltagaren utförde en insats i den egna verksamheten. Västmanland Turisms affärs- utvecklare fanns tillgänglig för frågor och stöd under hela utbildningen. Dessutom erbjöds frivilliga individuella rådgivningar inom beteendesmarta lösningar, produktutveckling, kvalitet, hållbarhet, digitala kanaler och sociala medier samt en coachning gällande företagets ekonomi som genomfördes av Almi Företagspartner Mälardalen. 

 

Utbildningens innehåll byggde på två spår; grundläggande och övergripande förutsättningar som t ex ekonomi i balans, värdskap, hållbarhet och tillgänglighet utifrån personer med funktions- variationer samt utveckling och omställning med anledning av Corona som t ex omvärldsbevakning, trender, paketering för nya målgrupper och information om krisstöd för företag.

 

Ett utförligt program med mer information om de föreläsningar och rådgivningar som erbjöds finns på bildlänken nedan.

 

Resultat 

En utvärdering av insatsen visar att alla 20 deltagande företag anser att utbildningen bidragit till att de har höjt sin kompetens så att företaget står bättre rustat efter Coronapandemin, 19 upplever att man förbättrat sitt utbud och stärkt konkurrensförmågan, medan 16 av företagen svarar att insatsen också har bidragit till att företaget kunnat behålla/fortbilda nyckelpersoner.