Smarta sätt/Smart Ways

SMART WAYS – A MANUAL WITH BEHAVIOR-SMART SOLUTIONS FOR INCREASED PROFITABILITY AND SUSTAINABILITY IN THE TOURISM INDUSTRY 

 

This manual is a unique effort to present some of the recently generated insights about human behavior in a hands-on format that enables smart applications by businesses in the travel industry. The hope is that the knowledge that we share and the step-by-step guidance will be of great value to tourism entrepreneurs and professionals such as yourself. By reading the texts and trying some of the tactics you will learn more about behavioral nudging as well as adopt behavior-smart approaches to your travel business.


What does it mean for you to be behavior-smart? It means understanding that the effectiveness of the design of your marketing campaign, safety instructions, hiking experience or culinary activity depend on whether it is aligned with the likely behavior of your guests. By sharing some practical knowledge and specific tactics this manual will make you more sensitive to the principles of decision making, behavior and nudging. This means that you can begin thinking about how they are relevant to many other contexts of your business. Being sensitive to the specifics of decision-making and human behavior in general can lead to optimization in the way you design your products and services, and can make your promotional and marketing efforts more impactful. As some of the tactics will illustrate, behavior-optimized travel experiences can help you generate more positive impact for your destination while also leaving travelers more satisfied, with more meaningful memories and a stronger sense of accomplishment.

 

Good Luck! Read the manual by pressing the image link above or here to download PDF: PDF for download

 

 

 


SMARTA SÄTT - EN HANDBOK I BETEENDESMARTA LÖSNINGAR FÖR ÖKAD LÖNSAMHET OCH STÄRKT HÅLLBARHET INOM BESÖKSNÄRINGEN

 

Den här handboken är ett unikt försök att i ett praktisk format presentera några av de senaste insikterna om mänskligt beteende som besöksnäringen kan dra nytta av. Förhoppningen är att den kunskap och vägledning vi delar med oss av ska vara av värde för dig som på ett eller annat sätt är aktiv inom besöksnäringen. Genom att ta del av detta material och testa några av insatserna lär du dig mer om hur du kan använda beteendeekonomi för att ”puffa” (nudge) dina gäster åt mer medvetna val.

 

Vad innebär det att vara beteendessmart? Jo, det betyder att framgångarna av dina insatser beror på att du lyckats designa och utforma dem utifrån hur människor tänker i olika situationer. Det kan gälla din marknadsföringskampanj, säkerhetsinstruktioner, själva upplevelsen som till exempel en guidad vandring eller maten du serverar. Genom att beskriva praktisk kunskap baserad på forskning hoppas vi att du blivit mer uppmärksam på vad som ligger bakom människors beslut och beteende, och hur man kan använda nudging för att styra dem till smarta val. Det innebär att du även kan fundera på hur du kan använda dessa principer i många andra sammanhang i ditt företag. Att vara lyhörd för mänskligt beteende kan göra dina PR- och marknadsföringsinsatser mer effektiva, leda till bättre produktutveckling och nöjdare kunder. Dina nya kunskaper kan också användas för att leda dina gäster mot ett mer hållbart beteende.


Så var både beteendesmart och affärssmart genom att använda denna nya kunskap för att främja din verksamhet, din destination, dina gäster och bidra till en hållbar utveckling även för framtida generationer.

 

 Lycka till! Läs manualen genom att trycka på bildlänken ovan eller ladda ned den här: nedladdningsbar PDF-version